Zátěžové (výkonnostní) testování softwaru

Zátěžové testy simulují práci velkého počtu uživatelů na testované aplikaci (systému) nebo generují velký počet operací v informačním systému. Součástí zátěžového testování je i monitoring aplikací a zařízení s cílem zjistit výkon systémů nebo odhalit výkonnostní problémy.

Přínos automatizovaných zátěžových testů pro společnosti

Snížení rizika

 • Předpověď výkonu aplikace pod zátěží
 • Optimalizaci výkonu aplikace
 • Určení kapacity aplikace

Zvýšení kvality

 • Rychlejší nalezení zátěžových problémů
 • Komplexnější otestování aplikace a v kratším čase
 • Pravidelné dokumentování zlepšování kvality aplikace

Základní typy testů prováděné v rámci automatizovaného zátěžového testování

 • Zátěžový test (Load Test)
 • Test hraniční zátěže (Stress Test)
 • Test odolnosti (Soak Test)
 • Test selhání (Failover Test)
 • Test části infrastruktury (Targeted Infrastructure Test)
 • Výkonnostní test  (Performance Test) 
 • Test citlivosti sítě (Network Sensitivity Test)
 • Test objemu dat (Volume Test)

Příklad Testu hraniční zátěže (Stress Test):

Stress Performance Test

 

Testovacie nástroje

Na automatizované zátěžové testování mohou být použité například tyto nástroje: